778 498 398 info@jck.cuscz.cz

Jižní Čechy sportují

O projektu

 

Jihočeský kraj je podobně jako v mnoha jiných projektech, prvním krajem v republice, který vytvořil ucelenou a přehlednou databázi akcí pro sportování veřejnosti.

Unikátní kalendář zahrnuje veškeré sportovní akce, do kterých se může bez omezení zapojit veřejnost.

 

Souhrn akcí umožňuje snadnou orientaci zájemcům o sportovní aktivity dle vlastního výběru. Dle termínů, místa, sportu, náročnosti či věkové kategorie. Pořadatelům pomáháme v administraci žádostí o krajské a obecní dotace, čímž se zvyšuje komfort pro sportovní veřejnost. V neposlední řadě je každá akce prezentována v médiích, se kterými úzce spolupracujeme.

 

Seznam akcí

Náš cíl 

Vytváříme nabídku aktivit pro veřejnost, kterou budeme dále rozšiřovat a tím lákat k pohybu stále větší množství občanů. Pohybovou aktivitou bojujeme proti degenerujícím vlivům současné moderní společnosti ve všech věkových kategoriích.

Naše akce propojují sportovní i společenskou stránku a zkvalitňují soužití jednotlivých generací.Chceme komunikovat s aktivními účastníky a vnímat jejich spokojenost či výhrady. Budou zdrojem dalších nápadů pro organizátory potenciálních akcí. 

Jihočeský kraj je baštou rekreačního sportu. Primárně to umožňuje jeho nádherná, rozmanitá příroda, ale i podpora Jihočeského kraje v investiční výstavbě, provozu i údržbě sportovišť, na kterých se akce pro veřejnost konají. Zde využíváme unikátní databázi sportovních zařízení, která pomůže orientaci zájemcům v nabídce sportovních aktivit.

 

evidovaných osob

sportovních oddílů

sportovních svazů

O nás

Projekt Jižní Čechy sportují zaštítila Česká unie sportu a Jihočeský kraj.

Jihočeská krajská organizace České unie sportu je největším spolkem v kraji, sdružuje více jak 600 tělovýchovných jednot a sportovních klubů a 32 krajských sportovních svazů. Úzce spolupracuje s Jihočeský krajem, který sportovní aktivity na všech úrovních nadprůměrně podporuje.

 

Video z našich akcí

Napište nám